Η ΧΑΝΘ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΤΕΡΓΙΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΟ «ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΚΟΥΛΗ 2018»

Η ΧΑΝΘ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΤΕΡΓΙΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΟ «ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΚΟΥΛΗ 2018»